In geval van overlijden

In geval van overlijden thuis in de regio Brussel

In geval van overlijden thuis, dient u in eerste instantie de huisdokter te verwittigen zodat deze het overlijden kan vaststellen en het nodige attest voor de gemeente kan opmaken (model IIIC).

Vervolgens contacteert u uw begrafenisondernemer (02/479.02.47) om een afspraak te maken bij uw thuis of in ons kantoor.

Indien gewenst, kan de overledene overgebracht worden naar ons funerarium of naar het gemeentelijk mortuarium. Wij zorgen eveneens voor de gehele administratieve kant. Zelf hoeft uw hiervoor niks te ondernemen.

Info : Bezorg ons de identiteitskaart van de overledene en eventueel het trouwboekje indien dit er is.

In geval van overlijden in een ziekenhuis of privé instelling (rusthuis) in de regio Brussel

In geval van overlijden in een ziekenhuis, verwittig uw begrafenisondernemer. Zij regelen alles.

Info : Het is belangrijk te weten dat er geen enkele verbintenis is tussen de politiediensten, ziekenhuizen, rusthuizen enerzijds en de begrafenisondernemer anderzijds.

Uw behoudt in welke situatie dan ook steeds het recht om zelf uw begrafenisondernemer te kiezen.